JCCNCとは

Home > JCCNCとは > 役員リスト・組織構成 > セミナー企画部会

セミナー企画部会


網野孝部会長

経済・政治・実務・文化等会員の関心の高いトピックを選び、セミナーを企画、年10回程度開催。ネットワーキングによる情報交換・親睦の機会も提供。

メンバーシップ委員会

塚原健 委員長

会員加入促進に向けて、セミナー委員会とも協力してネットワーキングなどの企画を行う。

セミナー企画委員会

中井尚委員長

経済・政治・実務・文化等会員の関心の高いトピックを選び、セミナーを企画、年10回程度開催。ネットワーキングによる情報交換・親睦の機会も提供。